Herinneringscentrum

Het Herinneringscentrum Joods Werkdorp eert de joodse bewoners door hun verhaal te vertellen op de plek waar zij tussen 1934 en 1941 wonen en werken. Tegelijk vertelt deze tentoonstelling  het verhaal van de Wieringermeerpolder.

In dit nieuwe landschap vestigen zich vanaf 1934, na een strenge selectie,  Nederlandse  boeren die hier vanuit het hele land naartoe komen op zoek naar een eigen boerderij en een beter bestaan. In die zin voegen de joodse vluchtelingen zich als pioniers naadloos in hun nieuwe omgeving. De tentoonstelling wil hun verhaal levend houden:  het optimistische verhaal van de pioniers op zoek naar een nieuw leven, maar ook het verhaal van de oorlog, over antisemitisme, onderdrukking, vervolging, moord en vernietiging.

De tentoonstelling sluit af met het verhaal van de hedendaagse polder en de rol van de arbeidsmigranten. De seizoenarbeiders, die hier tijdelijk werkzaam zijn of die zich hier permanent vestigen, vertellen hier hun eigen verhaal.  Minimaal 70% van het bruto vloeroppervlak van het boerderijgebouw is in gebruik voor het herinneringscentrum.

Impressie

balie 1

Entree

Vanaf de ingang lopen bezoekers direct door de hal naar de entree van het Herinneringscentrum. Vanaf hier is er een directe verbinding met de horeca en winkel met streekproducten.

grote zaal vanaf entree

De tweede zaal

Hier leren de bezoekers meer over de werkdorpbewoners, hun redenen om naar de Wieringermeer te komen en waar zij later terecht zijn gekomen. Er zal een tijdlijn over de Tweede Wereldoorlog en een film over de ontruiming van het Werkdorp in 1941 zijn.

intro projectie 2

De eerste zaal

Deze ruimte is gewijd aan het ontstaan en de ontginning van de Wieringermeer. De bewoners van het Werkdorp behoren tot de pioniers van de polder.

kas keuken detail 2

Eindigen in het heden

In het laatste gedeelte wordt aandacht besteed aan de Naoorlogse geschiedenis van het Werkdorp en de hedendaagse polderpioniers: arbeidsmigranten die gebruikmaken van de nieuwe huisvesting naast het Herinneringscentrum.

Het herinneringscentrum in één oogopslag

kaart_museum

Entreegebied

1. Balie                                  2.Winkel Streekproducten        3.Horeca

De Pioniers

4. Panoramafilm inpoldering Wieringermeer                                5. Schil: Grote ontwikkelingen Joods Werkdorp

Geschiedenis Joods Werkdorp

6. Kern: persoonlijke verhalen werkdorpbewoners                      7. Ambachten                                 8. Holocaust - Sjoa / Tweede Wereldoorlog                                9. Inundatie polder

Het Joods Werkdorp 1934 - heden

10. Naoorlogse periode: Proefboerderij, Galerie Art & Project en nieuwe bewoners        11. Koken met vegetarische streekproducten

Heeft u vragen of opmerkingen over het toekomstige herinneringscentrum?