Ingezonden brief:Uur U voor het Joods Werkdorp

De gemeenteraad van Hollands Kroon beslist komende week over het plan voor een herinneringscentrum/museum en logies voor arbeidsmigranten in het Joods Werkdorp. Op 15 januari 2022 verscheen in de Schager Courant een ingezonden brief van Joel Cahen, die als historicus en erfgoedontwikkelaar samen met Joep Karel werkt aan de totstandkoming van het Joods Werkdorp. Daarin schetste hij waarom dit voor de historie van de Wieringermeer een unieke kans is. De tekst uit de brief is hieronder terug te lezen.