GROEN LICHT VOOR VERDERE ONTWIKKELING JOODS WERKDORP

Op woensdag 5 juli 2023 heeft de Raad van State de bezwaren tegen de herontwikkeling van het Joods Werkdorp ongegrond verklaard.

Zie: https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@138111/202203654-1-r1/

De vlag kan dus uit en nu kan gestart worden met uitvoering van de plannen voor huisvesting van 160 arbeidsmigranten en het Museum Herinneringscentrum Joods Werkdorp. Dat is goed nieuws, want de discussie over dit project heeft veel te lang geduurd.

Eigenaar Joep Karel is blij dat het groene licht van de RvS er nu is, maar houdt gemengde gevoelens bij alles wat over hem en het project de afgelopen jaren is gezegd en geschreven. “Soms zijn ook fatsoensnormen ver overschreden. Maar goed, nou ja, eigenlijk niet goed, we moeten nu vooral vooruit kijken.” De eerste stappen  die nu worden gezet zijn: gereed maken van de ontwerptekeningen voor het bestek, overleg met een aannemer en financiers. “Door de gang naar de RvS van de bezwaarmakers krijg ik te maken met een moeilijker financieel plaatje. We weten allemaal dat alle kosten, ook de bouwkosten, de laatste jaren explosief zijn gestegen.”

Voor de realisering van het Herinneringscentrum geldt, dat er nu een traject ingezet gaat worden van subsidie- en  fondsenwerving. Basis hiervoor is het ontwerp, zoal dat ook op deze site te zien is. Hiervoor zal een aparte stichting Herinneringscentrum Joods Werkdorp Slootdorp in het leven worden geroepen. De stichting zal ook haar uiterste best gaan doen om binnen de gemeenschap van Hollands Kroon enthousiasme en draagvlak voor het project te kweken. ”Met betrokkenheid van de inwoners wordt de slagingskans van het pröject vele malen groter”, aldus Joel Cahen, voormalig directeur van het Joods Cultureel Kwartier in Amsterdam en een van de belangrijke adviseurs van het project. “Ik hoop echt dat er nu een positieve sfeer rond het project ontstaat”.

Al met al is het nog niet zover dat bij wijze van spreken morgen de eerste paal de grond in kan. Maar na de genomen horde bij de Raad van State wordt er met voortvarendheid gewerkt aan de uitvoering van het plan.