Provinciale stimulans voor Joods Werkdorp.

Subsidie voor de restauratie en het publiekstoegankelijk maken van het Hoofdgebouw.

Op 27 februari jl. werden in de Statenzaal van het Noord Hollandse Provinciehuis in Haarlem de jaarlijkse subsidies uitgereikt die de Provincie ter beschikking stelt voor het toegankelijk maken van Rijksmonumenten. Uit handen van gedeputeerde Jelle Beemsterboer ontving eigenaar Joep Karel een subsidiebeschikking van maar liefst 115.000 euro. Joep Karel noemde dit bedrag een hele mooie opsteker om de plannen voor het herinneringscentrum in het Hoofdgebouw verder van de grond te krijgen en toonde zich zeer ingenomen met deze stimulans van de provincie. Behalve het Joods Werkdorp werden 56 andere projecten met subsidie bekroond. Dat zijn o.a. het Museum Stoomgemaal Halfweg (Haarlemmermeer), de kerk van Den Hoorn op Texel, de Grote Kerk in Oosthuizen (Edam-Volendam), de zogenoemde Kolenkitkerk in Amsterdam-West, het Fort Kudelstaart (Aalsmeer) en andere Rijksmonumenten in de Provincie. De provincie hecht een groot belang aan het stimuleren van het behoud van rijksmonumenten en vooral dat deze toegankelijk zijn of worden voor het publiek. Deze restauratie-subsidies zijn tevens een extra erkenning en vormen een stimulans aan anderen om deze projecten te steunen.

Op de foto: Gedeputeerde Jelle Beemsterboer rijkt de subsidie uit aan Joep Karel, eigenaar van het Joods Werkdorp.